Structuur

Bestuur RTV:

A. Rinksma (lid)
Mevr. D. Landman (lid)
N.J.F. de Jong (voorzitter)
Mevr. Jkvr. J.E.M. Graswinckel (secretaris)
J.M.W. Croes (penningmeester)

Commissie van Toezicht en Beheer van het “W.S. Burgerfonds” :
R.M. Pezie (voorzitter)
F.J.M. de Haer (penningmeester)
H. Westinga (secretaris)
N.J.F. de Jong (q.q.)

Financiële commissie:
P. van Hamond
H.H.L. van der Heijden
R.E. van Baaren

Commissie Studieclub:
A.K.J. Kaptein
M.E. Rijnveld
R.E. van Baaren
Mevr. A. Eggink
Mevr. D.L. Gambon

Commissie nieuwe leden:
Mevr. R.M.M. te Voortwis
Mevr. D. Landman
M. M. Steens